Jul 21

Самотни майки – как да избягваме конфликтите, които нанасят вреда.

Самотни майки – как да избягвамеконфликтите, които нанасят вреда

За майката без партньор тийнейджърските години са важно време за преосмисляне на това, което се случва със сина й. Момчетата на тази възраст искат да изпитат силата си и да придобият известна независимост. За двама родители това е по-лесно – момчето може да се боричка с баща си, като същевременно знае, че майка му продължава да го обича (и обратно). Но ако мама е единственият източник и на любов, и на дисциплина, е нужно повече внимание.

Много майки ни казват: „Трябва постоянно да превключвам – да бъда ту строга, ту нежна. Много е уморително.” (И все пак е по-добре от това, да имате партньор, който ви противоречи или подкопава усилията ви да въвеждате дисциплина.) Важно е никога да не оставяте нещата с вашия син да стигнат до състезание по крещене или до шамари. На тази възраст, докато се учи да се справя със собствените си енергия и чувства, той може да ви нарани и след това да се чувства ужасно. Ако видите, че спорът се превръща в размяна на крясъци или физически двубой, направете следното:

Самотна майка на море

1. Кажете му, че вие имате нужда да се успокоите. Ако можете двамата да си приготвите нещо за пиене, да седнете и да обсъдите нещата разумно, направете го.

2. Ако сте прекалено ядосана или разстроена, кажете му, че ще се върнете към тази тема по-късно – когато не приемате нещата толкова емоционално.

3. Просто седнете, пригответе нещо за пиене или идете в друга стая.

4. Опитайте се да действате, преди наистина да сте се ядосала – ако изчакате, докато заплачете или се разгневите много, той ще се чувства виновен или объркан.

Следва продължение……….

May 10

Защо север се намира отгоре?

Защо север се намира отгоре?

Знаете ли, че традицията при ориентацията на географските карти, при които север се намира отгоре възниква още в Античността. Учените свързват този факт с това, че териториите на север от Средиземно море били изследвани най-напред, затова и на древните изследователи им е било по-лесно да ги отбелязват отгоре, а картата представлявала опънат правоъгълник, запълнен в горната си част. По същото време например в Китайските карти, ние можем да открием отгоре юг, а много по-късно в арабските карти – отгоре се е намирал изток. И в Европа картите винаги отбелязвали север отгоре.Така например, когато през средновековието, центрове на знанието стават манастирите, а съзнанието на хората било обсебено от религията. Географските карти приели богословски характер: в центъра на картите се изобразявал Йерусалим, а отгоре се намирал изток, тъй като именно там се намирал раят, съгласно библейското предание.

Традицията да се изобразява север отгоре в наши дни също не е повсеместна. Например, картите, които не принадлежат на Европейската традиция, могат да използват разнообразна ориентация. Съществуват и типове карти, които винаги използват друг принцип: например градските карти, които се намират на брега на морето. При тях морето винаги е отгоре.

Jul 17

СВОБОДАТА СРЕЩУ ДИСЦИПЛИНАТА

За да позволите на тийнейджъра да стане независим, преразгледайте подхода си към дисциплината – колкото по-малко са нравилата, толкова по-добре, но каквито и да са те, ще ви бъде по-лесно да ги налагате, ако тийнейджърът е участвал при тяхното определяне. Имайте предвид, че времената са се променили; критериите за добро държание и прилично поведение са си почти същите, но вашите конкретни изисквания вероятно се различават донякъде от времето, когато вие сте бил тийнейджър.
Строгите правила за тийнейджърите обикновено се отнасят до по-съществени въпроси: час за прибиране, домашни, ходене на училище, ползване на телефона, задължения вкъщи, срещи с гадже. Друга важна тема е кога тийнейджърът да се обърне за съвет към родителите. Независимо от протестите, младежите имат нужда от правила в трудни моменти – правилата често ги предпазват да направят нещо, за което и те знаят, че е лошо за тях. Сега обаче поставянето и налагането на правила трябва да се прави по-фино, по-толерантно и с повече готовност за съобразяване и пригаждане, отколкото в началното и прогимназиалното училище.

Posted in Uncategorized
Jul 05

ПЪРВИ УРОЦИ ПО УВАЖЕНИЕ

Новороденото е абсолютно егоцентрично същество; задоволяването на неговите потребности гарантира физическото му оцеляване. Предстои му да усвои по-”висши” емоции – любов, симпатия, доброта, уважение, великодушие, щедрост, съобразяване с другите – със своите родители и с хора, с които прекарва постоянно времето си. И така, дали ще се научи да се отнася към другите любезно и с уважение, или ще стане егоист, до голяма степен се определя от примера пред очите му.

Posted in Uncategorized
May 24

Най новите детски играчки трябва да бъдат най сигурни

Детските играчки са от смътните и неопределени склонности, кои то могат да се дължат на наследствеността, детето, навличайки в живота, носи единствено собствената си природа на индивид. Следователно пред всяко ново поколение обществото се намира като пред голям да се възпитават децата с новите детски играчкуи, върху която ще трябва дасе  гради за нова сметка. Най новите детски играчки трябва да бъдат най сигурни . Трябва по най-бързия начин върху егоистичното и асоциално същество, което току-що се е родило, да се добави друго – способно да води нравствен и обществен живот. Ето това е делото на възпитанието и в това се изразява цялото му величие. То не се задоволява да развива индивидуалния организъм в смисъла, в който той е белязан от собствената си природа, да изважда наяве скритите му сили, които единствено искат да се разкрият. То създава в човека ново същество.

Впрочем тази съзидателна способност е специална привилегия на човешкото възпитание. Съвсем друго е възпитанието на животните, ако може така да се нарекат постоянно нарастващите упражнения, на които животните са подложени от страна на техните родители. Това възпитание може да ускори развитието на някои инстинкти, дремещи в животното, но не може да го приобщи към нов живот. То улеснява изпълнението на природните функции, но не създава нищо. Обучено от майка си, малкото птиченце успява по-бързо да литне или да си направи гнездо, но не узнава почти нищо, което не би могло да открие от собствен опит. Играчките и животните или живеят вън от всякакво социално състояние, или образуват достатъчно прости общества, функциониращи благодарение на инстинктивни механизми, които всяко същество носи в себе си и които са напълно конституирани още от неговото раждане. Следователно възпитанието не може да добави нищо съществено към природата, тъй като тя си е самодостатъчна за всичко – и за груповия живот, и за индивидуалния. Обратното, при човека способностите от всякакъв характер, които социалният живот предполага, са много

Posted in Uncategorized
May 18

Правила на поведение

За усвояване правилата на поведение се използува методът беседа, съчетан с анализ на постъпките на положителни или отрицателни герои от художествената литература. За целта бяха подготвени специални серии от разказчета и стихове за прочитане в I-II и III-IV клас, третиращи изучаваното конкретно правило, добра или лоша постъпка на деца в различни ситуации. Анализът на поведението на героите от литературата се свързваше с анализ на собственото поведение на децата в аналогични ситуации.

Художественият стил на разказите и стиховете оказват голям ефект върху учениците от началните класове. Въздействието на съдържащата се в тях нравствена поука е много по-голямо от обикновеното дидактично изискване. Така с помощта на споменатите серии от художествени разкази и стихове се създаваше необходимата психологическа нагласа и повишен интерес у децата към заниманията от този род. Те с нетърпение и с радост очакваха всяко следващо занятие.

Независимо от очевидния успех от прилаганите средства на този етап от изследването, бе необходимо да не допускаме увлечение по самото изучаване на правилата или спиране до тук. Основната цел бе формирането на умения и навици. Централно място в експерименталната работа зае организацията на цялостния живот на децата в училище, в къщи, на улицата, на обществени места така, че при спазване на усвоените правила за културно поведение и непрекъснатото им упражняване, те да се превърнат в навици. По този начин достигнахме до втората степен на формиращите се действия -преодоляване на големите първоначални трудности, произтичащи от отрицателното влияние на старите навици, от лабилността на новите действия.

Това е етапът, на който свършват усилията на много педагози за формиране на определен вид поведение у учениците. Тук много ясно се откроява разликата между съзнание и поведение у детето. Ако попитаме невежливо постъпилото дете какво е трябвало да направи в случая (какво гласи правилото), то може веднага да го назове, но въпреки правилния отговор, липсата на изграден навик се проявява в неспазването му и опитът да се постъпи според това правило среща големи трудности. При усвояване правилата на културното поведение произтичат трудности и от обстоятелството, че изискваният начин на
151

Posted in Uncategorized
May 18

Детските играчки една голяма мечта

Училищната дисциплина
В предходната лекция проследихме какви са естествените склонности на детето, с които можем да си помогнем, за да го възпитаме в дух на дисциплина. Видяхме как благодарение на неговата много голяма възприемчивост към навика можем да ограничим естественото му непостоянство и нестабилност и да възпитаме у него вкус към правилния живот; как благодарение на неговата крайна податливост на внушения можем да го накараме да усети какво представлява моралният авторитет. И така ние държим в ръцете си две могъщи средства за въздействие, толкова могъщи, че следва да ги използваме сдържано и умерено. Наистина, имайки предвид какво представлява детското съзнание, неговата не особена наситеност и способност на съпротива, след като и най-малкият външен натиск може да остави в него дълбоки и трайни следи, започваме да се страхуваме по-скоро от злоупотребите с властта, към които може лесно да пристъпи възпитателят, отколкото от неговото безсилие. За да не бъде въздействието на учителя или родителите прекомерно, все пак са безусловно необходими мерки за защита на свободата на детето от тях. Една от най-резултатните предпазни мерки, които могат да бъдат предприети в тази връзка, е да не се позволява децата да бъдат формирани в една-единствена среда и още повече от една-единствена личност. Това е една от многобройните причини, които правят недостатъчно домашното възпитание. Детето, отгледано изключително в своето семейство, се превръща в собственост на това семейство; то възпроизвежда всичките особености, всичките характерни черти и
Из”Да мислим Възпитанието:

От Емил Дюркен

Posted in Uncategorized