Защо север се намира отгоре?

Защо север се намира отгоре?

Знаете ли, че традицията при ориентацията на географските карти, при които север се намира отгоре възниква още в Античността. Учените свързват този факт с това, че териториите на север от Средиземно море били изследвани най-напред, затова и на древните изследователи им е било по-лесно да ги отбелязват отгоре, а картата представлявала опънат правоъгълник, запълнен в горната си част. По същото време например в Китайските карти, ние можем да открием отгоре юг, а много по-късно в арабските карти – отгоре се е намирал изток. И в Европа картите винаги отбелязвали север отгоре.Така например, когато през средновековието, центрове на знанието стават манастирите, а съзнанието на хората било обсебено от религията. Географските карти приели богословски характер: в центъра на картите се изобразявал Йерусалим, а отгоре се намирал изток, тъй като именно там се намирал раят, съгласно библейското предание.

Традицията да се изобразява север отгоре в наши дни също не е повсеместна. Например, картите, които не принадлежат на Европейската традиция, могат да използват разнообразна ориентация. Съществуват и типове карти, които винаги използват друг принцип: например градските карти, които се намират на брега на морето. При тях морето винаги е отгоре.

Comments are closed.