ПЪРВИ УРОЦИ ПО УВАЖЕНИЕ

Новороденото е абсолютно егоцентрично същество; задоволяването на неговите потребности гарантира физическото му оцеляване. Предстои му да усвои по-”висши” емоции – любов, симпатия, доброта, уважение, великодушие, щедрост, съобразяване с другите – със своите родители и с хора, с които прекарва постоянно времето си. И така, дали ще се научи да се отнася към другите любезно и с уважение, или ще стане егоист, до голяма степен се определя от примера пред очите му.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.