СВОБОДАТА СРЕЩУ ДИСЦИПЛИНАТА

За да позволите на тийнейджъра да стане независим, преразгледайте подхода си към дисциплината – колкото по-малко са нравилата, толкова по-добре, но каквито и да са те, ще ви бъде по-лесно да ги налагате, ако тийнейджърът е участвал при тяхното определяне. Имайте предвид, че времената са се променили; критериите за добро държание и прилично поведение са си почти същите, но вашите конкретни изисквания вероятно се различават донякъде от времето, когато вие сте бил тийнейджър.
Строгите правила за тийнейджърите обикновено се отнасят до по-съществени въпроси: час за прибиране, домашни, ходене на училище, ползване на телефона, задължения вкъщи, срещи с гадже. Друга важна тема е кога тийнейджърът да се обърне за съвет към родителите. Независимо от протестите, младежите имат нужда от правила в трудни моменти – правилата често ги предпазват да направят нещо, за което и те знаят, че е лошо за тях. Сега обаче поставянето и налагането на правила трябва да се прави по-фино, по-толерантно и с повече готовност за съобразяване и пригаждане, отколкото в началното и прогимназиалното училище.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.