Най новите детски играчки трябва да бъдат най сигурни

Детските играчки са от смътните и неопределени склонности, кои то могат да се дължат на наследствеността, детето, навличайки в живота, носи единствено собствената си природа на индивид. Следователно пред всяко ново поколение обществото се намира като пред голям да се възпитават децата с новите детски играчкуи, върху която ще трябва дасе  гради за нова сметка. Най новите детски играчки трябва да бъдат най сигурни . Трябва по най-бързия начин върху егоистичното и асоциално същество, което току-що се е родило, да се добави друго – способно да води нравствен и обществен живот. Ето това е делото на възпитанието и в това се изразява цялото му величие. То не се задоволява да развива индивидуалния организъм в смисъла, в който той е белязан от собствената си природа, да изважда наяве скритите му сили, които единствено искат да се разкрият. То създава в човека ново същество.

Впрочем тази съзидателна способност е специална привилегия на човешкото възпитание. Съвсем друго е възпитанието на животните, ако може така да се нарекат постоянно нарастващите упражнения, на които животните са подложени от страна на техните родители. Това възпитание може да ускори развитието на някои инстинкти, дремещи в животното, но не може да го приобщи към нов живот. То улеснява изпълнението на природните функции, но не създава нищо. Обучено от майка си, малкото птиченце успява по-бързо да литне или да си направи гнездо, но не узнава почти нищо, което не би могло да открие от собствен опит. Играчките и животните или живеят вън от всякакво социално състояние, или образуват достатъчно прости общества, функциониращи благодарение на инстинктивни механизми, които всяко същество носи в себе си и които са напълно конституирани още от неговото раждане. Следователно възпитанието не може да добави нищо съществено към природата, тъй като тя си е самодостатъчна за всичко – и за груповия живот, и за индивидуалния. Обратното, при човека способностите от всякакъв характер, които социалният живот предполага, са много

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.